CNC, CAD, CAM, PLC tanfolyam

Dr. Bartha Tibor

Dr. Bartha Tibor

Szakmai önéletrajz

1959. augusztus 27-én születtem Debrecenben.

1976-ban a 127. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben végeztem, mint mechanikai műszerész, jeles minősítéssel.

1981-től a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola Általános Fegyverzeti szak, összfegyvernemi fegyverzettechnikai biztosító ágazatán folytattam tanulmányaimat, melyet 1985-ben végeztem el kitüntetéses minősítéssel, és egyben műszer-, és szabályozástechnikai üzemmérnöki oklevelet kaptam.

1985-1991 között a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium különböző alakulatainál töltöttem be technikai, logisztikai beosztásokat. Ezekben a beosztásokban feladatom volt a fegyverzet-technikai eszközök üzemeltetésével, javításával, logisztikai biztosításával kapcsolatos feladatok szervezése, irányítása, ellenőrzése és oktatása.

1991-ben kezdtem meg tanulmányaimat a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar - gépipari technológia szakán.

1993-ban elnyertem a "Magyar Műszaki Haladásért" alapítvány által kiírt pályázatot.

1994-ben befejeztem egyetemi tanulmányaimat, kiváló minősítéssel, valamint középfokú C-típusú nyelvvizsgát szereztem angol nyelvből.

Az egyetem elvégzését követően az MH Haditechnikai Intézet Fegyver és Lőszer Osztályára kerültem tudományos munkatársnak (fejlesztőmérnöknek), ahol a fegyverzeti szakterülethez kapcsolódó kutatás-fejlesztési (K+F) projektek, kísérletek, vizsgálatok szakmai irányítását végeztem, témafelelősi és társ-témafelelősi rendszerben.

1996-ban neveztek ki az Intézet Fegyver és Lőszer Osztály osztályvezető-helyettesének.

1998-ban katonai szakmai szakanyaggal bővített középfokú C-típusú nyelvvizsgát szereztem német nyelvből.

1999-ben öt hónapos nyelvi továbbképzésen vettem részt Kanadában, ahol a STANAG 6001 előírásai szerint mind a négy területen elértem a 3-as szintet (felsőfok).

1999-ben kineveztek a Fegyver és Lőszer Osztály vezetőjévé. Ebben a beosztásban feladatom volt az osztály fejlesztőmérnöki állománya szakmai tevékenységének szervezése, irányítása, ellenőrzése, valamint önálló K+F tevékenység végzése. Felelős voltam továbbá a szakterület hazai és nemzetközi szakmai és tudományos életben való képviseletéért, nemzetközi K+F együttműködések előkészítéséért és lebonyolításáért, valamint katonai szabványosítási feladatok végrehajtásáért.

2000-től a HM Technológiai Hivatal (Haditechnikai Intézet jogutódja) Gépészeti Mérnöki Irodájának vezetői teendőit láttam el. A Gépészeti Mérnöki Iroda a korábbi Fegyver és Lőszer Osztály, a Műszaki, Páncélos és Gépjárműtechnikai Osztály, valamint az Anyagvizsgáló Laboratórium bázisán, azok összevonásával alakult meg. Az új területen a feladatok lényegében megegyeztek a fegyver és lőszer osztályvezetői teendőkkel.

2004-2006 között a NATO Életciklus menedzsment AC/327 LCMG bizottság SG/C ”Technikai eljárások és specifikációk” alcsoportjában nemzeti képviselői feladatot láttam el.

2005. áprilisban neveztek ki a HM Technológiai Hivatal főigazgató technológiai helyettesének. E beosztásban alapvető feladatom volt a hivatalfejlesztési osztályainak, irodáinak (gépészeti, elektronikai-vegyi, ruházati) feladatkörébe tartozó tudományos kutatások, műszaki fejlesztési feladatok, vizsgálati tevékenységek tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése, a kapcsolódó nemzetközi együttműködési, szabványosítási szakértői feladatok irányítása, végrehajtása és ellenőrzése. A Hivatal és az érintett szervek között a katonai-műszaki-gazdasági döntés-előkészítéssel kapcsolatos tevékenység koordinálása. Ezt a beosztást 2007. január 01-ig töltöttem be.

2006-ban a katonai műszaki tudományok tudományágban doktori (PhD) fokozatot szereztem, summa cum laude minősítéssel.

2005-2006 között az Európai Védelmi Ügynökség (EDA – European Defence Agency) Kutatás-TechnológiaiIgazgatóság CapTech GEM 3 ”Halálos képességek és védelem” csoportjának nemzeti koordinátori feladatait láttam el.

2008-2013 (március 31-ig) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (korábban: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem) Haditechnikai Tanszékén dolgoztam adjunktusként. Tantárgyfelelőse voltam többek közt a műszaki kommunikáció, CAD GC I-III:, számítógépes mérnöki alkalmazások (CAM) tantárgyaknak.

2009-2011 között az oktatói feladatköröm mellett tanszékvezetője voltam a Gépészmérnöki, Biztonságtechnikai és Minőségügyi Tanszéknek, illetve szakirányfelelőse a biztonságtechnikai mérnök szaknak.

2010-ben EDGECAM illetve SOLID EDGE felhasználói alapismeretekből, 2011-ben pedig SOLID EDGE emelt szintű felhasználói ismeretekből szereztem tanúsítványt.  Korábbi munkáim során rendszeresen alkalmaztam az Autocad, a ProEngineer, valamint az Inventor CAD rendszereket.

2008. óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájának, 2009. óta pedig a Katonai Műszaki Doktori Iskola oktatója is vagyok.

Óraadó tanárként közreműködök az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar munkájában is.

2013. januárjától CAD-CAM ismereteket oktatok az NCT Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft-ben.

 

Bejelentkezés
Regisztrálás
Ügyfélfogadási idő

Személyes ügyfélfogadás, csak telefonos egyeztetést követően!

Kapcsolat

Név: NCT Akadémia Nonprofit Kft.
Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 7. földszint
Elérhetőség az alábbi telefonszámon: +36 30 242 53 45

Kulcsszavak
Facebook oldalunk