CNC, CAD, CAM, PLC tanfolyam

Dr. Sipos Jenő

Dr. Sipos Jenő

Szakmai Tapasztalat

1980. - 1981. Optika infra műszer kiképző tiszt

Magyar Néphadsereg Tiszthelyettes Képző , Tápiószecső (Magyarország optikai eszközök oktatása)

 

1981. - 1984. Lövészfegyver löveg kiképző főtiszt

Magyar Néphadsereg Tiszthelyettes Képző , Tápiószecső (Magyarország)

fegyverzeti eszközök oktatása

 

1984. - 1992. Oktatási igazgató helyettes

MH Fegyverzettechnikai Honvéd Szakközépiskola , Tápiószecső (Magyarország)

Szakközépiskola vezetése, a civil szakok meghonosítása

pályázatok készítése vezetése

gépészeti szakmai tantárgyak oktatása

 

1993. - 1998. Tanszékvezető-helyettes

Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola fegyverzettechnikai tanszék , Budapest (Magyarország)

Tanszék szakmai vezetése

Gyártástechnológiai fejlesztés kutatás

Pályázatok szakmai vezetése

Fegyverzettechnikai és gépészmérnöki képzés tantárgyainak tanítása

1995. főiskolai docens

 

1998. - 2001. Tanszékvezető

Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola fegyverzettechnikai tanszék , Budapest (Magyarország)

Tanszék vezetése

Gyártástechnológiai fejlesztés kutatás

Pályázatok szakmai vezetése

Fegyverzettechnikai és gépészmérnöki képzés tantárgyainak tanítása

 

2001. - 2010. Főiskolai tanár

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem , Budapest (Magyarország)

 

2001. - 2004. kari oktatási főigazgató helyettes, tanszékvezető

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar,

Fegyverzettechnikai tanszék , Budapest (Magyarország)

Kar szakmai vezetése

Fegyverzettechnikai és gépészmérnöki képzés tantárgyainak tanítása

Gyártástechnológiai fejlesztés kutatás

Pályázatok szakmai vezetése

Doktori iskolában óratartás, témavezetés

 

2005. - 2010. Főiskolai tanár

Budapesti Műszaki Főiskola, Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar , Budapest (Magyarország)

Gyártástechnológiai, Gépelemek, Speciális fegyverek tantárgyak oktatása

Gyártástechnológiai fejlesztés kutatás

Pályázatok szakmai vezetése

Doktori iskolában óratartás, témavezetés

 

2004. - 2007. oktatási dékán helyettes

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bolyai János Katonai Műszaki Kar , Budapest (Magyarország)

Kar szakmai, oktatástechnikai vezetése,

számjegyvezérlésű szerszámgépek (CNC), ipari robotok programozásának oktatása, program fejlesztés

Gyártástechnológiai fejlesztés kutatás

Pályázatok szakmai vezetése

Doktori iskolában óratartás, témavezetés

CNC központ vezetése

 

2007. - 2010. Dékán

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bolyai János Katonai Műszaki Kar , Budapest (Magyarország)

Kar vezetése,

Számjegyvezérlésű szerszámgépek (CNC), ipari robotok programozásának oktatása, program fejlesztés

Gyártástechnológiai fejlesztés kutatás

Pályázatok szakmai vezetése

Doktori iskolában óratartás, témavezetés

CNC központ vezetése

 

2010. - jelenleg c. egyetemi tanár

Szegedi Tudomány Egyetem , Szeged (Magyarország)

 

2011. - jelenleg Főiskolai tanár

Edutus Főiskola , Tatabánya (Magyarország)

Doktori iskolában óratartás, témavezetés

 

2011. - jelenleg Fejlesztő mérnök

SM&SJ Mérnök Informatikai Bt. , Budapest (Magyarország)

Számjegyvezérlésű szerszámgépek (CNC) programozásának oktatása, program fejlesztés

Gyártástechnológiai fejlesztések


TANULMÁNYOK

1997. - 2000. PhD fokozat megszerzése EKKR 8-as szint

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest (Magyarország)

katonai műszaki tudományok / technológia fejlesztés

1986. - 1989. Okleveles gépészmérnök EKKR 7-es szint

Miskolci Nehézipari Egyetem, Miskolc (magyar)

Gyártástechnológiai fejlesztés

1982. - 1986. gépész üzemmérnök EKKR 6-es szint

Miskolci Nehézipari Egyetem, Miskolc (Magyarország)

informatikai, gyártástechnológiai fejlesztés

1976. - 1980. Fegyverzettechnikai, általános gépész üzemmérnök EKKR 6-es szint

Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola, Budapest (Magyar)

Fegyverzet technikai tantárgyak

1990. Számítógéppel támogatott tervezés CAD EKKR 5-es szint

Budapesti Műszaki Egyetem Mérnök továbbképző, Budapest (Magyarország)

CAD/CAM

1991. Nemzetközi hegesztő szakképzés és szakmunkás bizonyítvány EKKR 4-es szint

Jászberényi SZKI, Jászberény (Magyarország)

ív-, láng-, CO-, fedettívű-, plazma hegesztés

1992. Felsőfokú CNC programozó EKKR 4-es szint

Szerszámgép Programozási Egyesület, Budapest (Magyarország)

CNC szerszámgépek programozása

1996. - 1999. „C” típusú ango, németl középfokú nyelvvizsga EKKR 4-es szint

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest (Magyarország)

2010. Cambridge ESOL Entry Level Certificate in ESOL International

(Entry 2)

EKKR 2-es szint

Anglo European School of English, Bournemouth Egyesült Királyság


SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK

Anyanyelve Magyar

Egyéb nyelvek SZÖVEGÉRTÉS BESZÉD ÍRÁS

Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd

Német A2 B1 A1 A1 A1

Középfokú "C" tipusú nyelvtanfolyam

Angol B1 B1 A2 A2 B1

Angol középfokú "C" típusú nyelvvizsga

Cambridge ESOL Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 2)

Szintek: A1/2: alapszintű felhasználó - B1/2: Önálló felhasználó - C1/2:Mesterfokú felhasználó

Közös Európai Nyelvi Referenciakeret

 

Kommunikációs készségek Jó kommunikációs képesség, könnyű kapcsolatteremtés.

Felsőoktatási és középiskolai vezetői gyakorlat.

 

Szervezési/vezetői készségek

FVK SZIKT műszaki bizottság tag, vezető 1994-1997

Magyar Innovációs Szövetség tag 1998-2000

NSZI tankönyvbíráló bizottság tag 1995-

IKIM műszaki szakértői bizottság ssz.: 189 tag 1996-

Honvédelmi Minisztérium ssz.:58/1995 szakértő 1996-2010

ECDL Nemzetközi Vizsgaközpont ssz.:331 vezető 1998-2007

MAB 3040 Hadtudományok bizottsága tag 2000-2003

MAB 1070 Had- és katonai műszaki tudományok bizottsága tag 2003-2006

ZMNE BJKMF kari tanácsában tag 1999-2004

Nemzetközi haditechnikai szimpózium

Tudományos bizottság tag 2000

Nemzetközi haditechnikai szimpózium

szervező bizottság elnök 2002

Bolyai Szemle Rovatvezető 2001-

ARMS nemzetközi szakmai folyóirat rovatvezető 2003-

Kari kredit bizottság vezető 2000-2003

ZMNE szenátus tag 2004-2010

Kari minőségügyi bizottság vezető 2000-2004

Hét PhD hallgató kutatásvezetője 2001-

A Katonai Műszaki Doktori Iskola tanács tagja 2001-

MTA köztestületi tag 2001-

MTA Bolyai János kutatási ösztöndíj 2002-2005

Nemzeti Bologna Bizottság Műszaki képzési terület,

Had- és biztonságtechnikai képzési ág konzorcium vezetője 2003

ZMNE szenátus tagja 2004-2010

ZMNE BJKMF kari tanácsában elnöke 2007-2010

Gépgyártás szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tag 2008-2010

Tanszékvezető, főigazgató-, dékán- helyettes, dékán 1992-2010

Munkával kapcsolatos készségek Oktatási és felsőoktatási gyakorlat eddig 31 év

Eddig oktatott tárgyak:

CNC technológia

CAD/CAM rendszerek

Gépgyártástechnológia

Fegyverzeti ismeretek, tervezés

Ipari képzés, ipari gyakorlat

kutatásvetés (Ph.D)

pályázat vezetés

Kompetenciák: Oktatás, kutatás, szakértés.

Számítógép-felhasználói

készségek

A CAD/CAM rendszerek és CNC gépek programozásának oktatása kapcsán, használok

számítástechnikai eszközöket, programokat.

CNC programok fejlesztése. ECDL ismeretek

 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Publikációk A szakterületemhez kapcsolódóan több előadást tartottam, publikációt, tanulmányt, tantervet,

tansegédletet, jelentettem meg.

cikkek száma összesen :52

ebből külföldi folyóiratban (konferencia absztrakt nélkül) : 6

hazai idegennyelvű folyóiratban : 8

hazai magyar nyelvű folyóiratban :38

konferencia előadások száma :31

ebből nemzetközi konferencia előadás :15

tananyag fejlesztés : 12

sikeres pályázat : 8

tanulmányok : 7

 

Kutatások/ Projektek

1. "Emberi erőforrások" szakközépiskolai világbanki tender

2. A szakközépiskola számítógépes oktatóbázisának kialakítása

3. CAD/CAM, CNC és FMS rendszerek oktatóbázisának kialakítása a főiskolán

4. Számítógéppel támogatott minőség biztosítási rendszer (CAQ) (társként)

5. CIM rendszer oktató bázisának kiépítése

6. Korszerű gyártástechnológia bevezetése

7. GPS távoktatási anyag fejlesztés

8. Biolabor /ZMNE részproject

 

Ph.D témavezetés

1. Lövészfegyverek és azok tűzhatását növelő, új, korszerű lövészlőszerek bevezetésének katonai

igényei, lehetősége a műszaki és gazdasági összefüggések vizsgálata alapján.

2. A tábori tüzérségi lőszerek hatékonyságát meghatározó harcászati-műszaki paraméterek

vizsgálata és a távlati fejlesztési alternatívák meghatározása.

3. Rezgéscsökkentő eljárások haditechnikai alkalmazásának kutatása különös tekintettel a

forgórészek kiegyensúlyozatlanságának csökkentésére

4. Végeselem alkalmazása a haditechnikai eszközök tervezésében

5. A felületi hullámosság 2d-s és 3-d-s vizsgálata, a paraméterek információtartalma

6. Kültéri mechanikus védelmi rendszerek fejlesztése

7. Tartószerkezetek optimálása különleges értékelési paraméterek figyelembevételével

8. A pénzintézeti biztonság lehetséges új alternatívái

9. Mechanikus védelmi rendszerek tervezésének, gyártásának és ellenőrzésének fejlesztése

CAD/CAM módszerek alkalmazásával

 

Kutatási területeim

1. Acélok hőkezelésének számítógépes vezérlése

2. Sárgaréz alkatrészek feszültségrepedéses vizsgálata, anyagvizsgálati módszer és felújító

technológiai sor kidolgozása

3. Távoktatás bevezetésének lehetősége a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán.

4. A hivatásos tiszthelyettes és tartalékos tiszt, tiszthelyettes képzés időszerű feladatai

5. Sárgaréz tüzérségi és harckocsi rézhüvelyek repedését kiváltó okok meghatározása, a

meghibásodásokat kiváltó tényezők megszüntetése.

6.A nemzetőrség állományának képzése egy újrendszerű (távoktatás) honvédelmi felkészítésben

7. A Magyar Honvédség Mérnök-parancsnoki (Had- és biztonságtechnikai mérnök) képzésének

kialakítása, az Európai Felsőoktatási Térséghez való csatlakozás kapcsán

8. Végeselem módszer alkalmazása a kumulatív lőszerek tervezésénél

9. Nem halálos fegyverek alkalmazásának lehetőségei a személy és vagyonvédelem területén

10. Számjegyvezérlésű szerszámgépek programozásának fejlesztése

 

Járművezetői engedély(ek)

Hivatásos jogosítvány

Vitorlás hajóvezetői engedély

 

Bejelentkezés
Regisztrálás
Ügyfélfogadási idő

Személyes ügyfélfogadás, csak telefonos egyeztetést követően!

Kapcsolat

Név: NCT Akadémia Nonprofit Kft.
Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 7. földszint
Elérhetőség az alábbi telefonszámon: +36 30 242 53 45

Kulcsszavak
Facebook oldalunk